CÁP ĐIỆN THOẠI

Sắp xếp theo:

 • Cáp điện thoại ngầm 2 đôi

  3,500 đ
  4,000 đ

  13%giảm
 • Cáp điện thoại 2 đôi ngoài trời

  3,000 đ
  3,500 đ

  15%giảm
 • Cáp điện thoại inside 4 đôi

  4,500 đ
  4,900 đ

  9%giảm
 • Cáp điện thoại ngầm 2P

  3,200 đ
  3,500 đ

  9%giảm
 • Cáp điện thoại ngầm 10P

  17,500 đ
  19,500 đ

  11%giảm
 • Cáp điện thoại ngầm 20P

  31,000 đ
  33,000 đ

  6%giảm
 • Cáp điện thoại ngầm 30P

  43,000 đ
  47,000 đ

  9%giảm
 • Cáp điện thoại ngầm 50P

  70,000 đ
  78,000 đ

  11%giảm